Találati lista
Összesen 139 találat.
#/oldal:    
Részletezés:    
Rendezés: 
 
#KosárSzerzőCímDátumTípus
1.
Babits Mihály "Édes az otthon" [hangfelvétel] : Babits-versek /2008Hangfelvétel
2.
Bebesi György Honismeret : Magyar történelem a kezdetektől napjainkig : Főiskolai jegyzet /1999Könyv
3.
Bebesi György A Fekete Század lovagjai : portrék az orosz szélsőjobb századeleji történetéből /1999Könyv
4.
Bebesi György Egyetemes történelem : Témavázlatok, kronológiai táblázatok és kislexikon : tanító- és óvónőképzők számára /2000Könyv
5.
Bebesi György Egyetemes művelődéstörténeti segédkönyv és kislexikon : középiskolák és tanítóképző főiskolák számára /2000Könyv
6.
Bús Imre(1957-) Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen /2008, [2010!]Könyv
7.
Bús Imre(1957-) Játékelméletek iskolakritikai szempontból /2002Könyv
8.
Deli István Gyakorlatvezető tanítók képzése : képzési terv /1994Könyv
9.
Deli István Illyés Gyula nevével és szellemében : vallomás Illyés Gyula halálának 10. évfordulóján /1993Könyv
10.
Endrédi Lajos Biológiai gyakorlatok : főiskolai tankönyv tanítószakos hallgatóknak /1997Könyv
11.
Endrédi Lajos Új oktatástechnikai eszközök és eszközrendszerek : elfogadott újítások ismertetése /1982Könyv
12.
Farkas Éva A projektszemléletű gyakorlati képzés : oktatásmódszertan /2012Könyv
13.
Font Márta Könyves Kálmán és kora : Font Márta1999Könyv
14.
Haugh Béla Vitéz Háry János hőstettei /2012Könyv
15.
Hegedűs Gábor Imre A Projektpedagógia történetének logikai összefüggései /[2012]Könyv
16.
Illyés Gyula "Hű nevelőim, dunántúli dombok" : Illyés Gyula versei /1989 [!1990]Könyv
17.
Klein Ágnes (1968-) Meine ersten deutschen Wörter : eine Empfehlung für Wortschatzvermittlung im Kindergarten /2014Könyv
18.
Klein Ágnes (1968-) Német nemzetiségi oktatás Tolna megyében = Der deutsche Nationalitätenunterricht im Komitat Tolnau /2011Könyv
19.
Klein Ágnes (1968-) Mentorkézikönyv : csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók számára /2014 [2015!]Könyv
20.
Klein Ágnes (1968-) Nyelv és kultúra : adatok átörökítésükhöz a német nemzetiségi óvodákban /2007Könyv
21.
Kurucz Rózsa Német nyelvű olvasókönyvek üzenete /2013Könyv
22.
Kurucz Rózsa Kék pedagógia = Blaue Pädagogik : a Montessori-pedagógia fejlődéstörténete nemzetközi kitekintéssel /2015Könyv
23.
Kurucz Rózsa A német nemzetiség értékei és emlékjelei Tolna megyében /2012Könyv
24.
Kurucz Rózsa A német anyanyelvű oktatás évszázadai Tolna megyében /2011Könyv
25.
Kurucz Rózsa Német nemzetiség Tolna megyében = Die deutsche Minderheit im Komitat Tolnau /2010Könyv
26.
Kurucz Rózsa Reformkori magyar nemesek és a filantrópia /2000Könyv
27.
Kurucz Rózsa Alkotó magyar pedagógusok : tanulmányok /2000Könyv
28.
Majoros István Párizs és Oroszország (1917-1919) : Majoros István1999Könyv
29.
Müller János Deutsche Volkslieder aus Kakasd = Kakasdi német népdalok /2012Könyv
30.
Nagy Janka Teodóra (néprajzkutató, jogász, oktató) Tolna néprajzi tájai /2015Könyv
31.
Nagy Janka Teodóra (néprajzkutató, jogász, oktató) Szőlősgazdából polgárrá válni Szekszárdon : szempontok a szőlő és a bor szerepének vizsgálatához a polgárosodás sajátos modelljének kialakulásában /2012Könyv
32.
Nagy Janka Teodóra (néprajzkutató, jogász, oktató) Bali Mihály, 1856-1926 /2013Könyv
33.
Nagy Janka Teodóra (néprajzkutató, jogász, oktató) Szociális jog, I. : általános rész /2002Könyv
34.
Nagy Janka Teodóra Bevezető ismeretek a társadalmi informatika tanulmányozásához [elektronikus dokumentum] /2014Elektronikus dokumentum
35.
Nagy Janka Teodóra Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében, 1781-1821 : mindennapi jegyzőkönyvek a Makó Városában előfordúlt ügyes bajos állapotokról /2012Könyv
36.
Ormos Mária Civitas fidelissima /1999Könyv
37.
Ősze József Számítógép-hálózat alapismeretek : főiskolai jegyzet /2000Könyv
38.
Pekker Bernadett A pláza mint a XXI. század művelődési háza? : [a budapesti bevásárlóközpontok szabadidő-eltöltési lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a Pólus Centerre] /2015Könyv
39.
Raffay Zoltán The System and Theory of Tourism /2013Elektronikus dokumentum
40.
Siska Gyula Vizuális nevelés : kézirat : [főiskolai jegyzet] /1994Könyv
41.
Szávai Ferenc A kettős Monarchia öröksége /2000Könyv
42.
Tóthné Litovkina Anna A proverb a day keeps boredom away /2000Könyv
43.
Trencsényi László Művészeti neveléstől a gyermekkultúráig : tanulmányok, módszertani írások, reflexiók, 1965-2013 /2013Könyv
44.
Várady Zoltán Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon /2000Könyv
45.
Várady Zoltán Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon /1999Könyv
46.
Várady Zoltán Humanista capitalis feliratok a Dunántúlon /2002Könyv
47.
Varga István Áldozatvédelem Tolna megyében [Elektronikus dokumentum] : Tolna megye lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről és az áldozatsegítésről 2013-ban és 2014-ben felvett kutatások alapján /2015Elektronikus dokumentum
48.
Regős Gabriella Tantárgypedagógiai kisszótár = Methodisches Kleinwörterbuch : Német nemzetiségi tanítóknak = Für Lehrer und Lehrerinnen in deutschen Nationalitätenunterricht /2008Könyv
49.
Szabóné Kedves Ágnes Tourism lessons in Szekszárd [Elektronikus dokumentum] : e-textbook /2013Elektronikus dokumentum
50.
Szabóné Kedves Ágnes Anyanyelv és nemzeti identitás : konferencia kiadvány a "Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-dunántúli régióban" című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 pályázat keretében megvalósult nemzetközi Anyanyelv-pedagógia konferencián elhangzott előadásokból /2015Könyv
51.
Ember és társadalom. Konferencia (1995) (Szekszárd)"Ember és társadalom" a tanítóképzésben című konferencia szerkesztett anyaga /1995Könyv
52.
Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (9.) (1999) (Veszprém)IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus : Veszprém : Válogatás nemzetiségi tárgyú előadásaiból /2001Könyv
53.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (23). Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési, Könyvtártudományi Szekció (1997) (Szekszárd)A XXIII. Országos Diákköri Konferencia : Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési, könyvtártudományi szekciók : Szekszárd, 1997. április 2-4. : a tudományos diákköri dolgozatok kivonatai /1997Könyv
54.
 --- Az 1983. évi Országos Diákköri Konferenciára javasolt dolgozatok tartalmi kivonatai /1982Könyv
55.
 --- Tehetségek felsőfokon : a Tudományos Diákkör és az Illyés Gyula Szakkollégium tagjainak új kutatásai a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán /2013Könyv
56.
 --- A Magyar Pedagógiai Társaság Tolna megyei Tagozata megalakulásának 20 éves jubileumára rendezett emlékülés előadásai /1992Könyv
57.
 --- Tanulmányok a gyermekkultúráról /2013Könyv
58.
 --- Térség, közösség, minőség : nemzetközi kitekintés /2012Könyv
59.
 --- A komplex rehabilitáció /2012Könyv
60.
 --- Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon /2012Könyv
61.
 --- Új tehetségek - új kutatások /2011Könyv
62.
 --- "Szépet, jót, igazat akarva" : tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára /2013Könyv
63.
 --- Iránytű fogyatékkal élőknek és a helyi társadalomnak : tények Szekszárd város központi intézményeinek építészei akadályairól 1998. elején /[1998]Könyv
64.
 --- Értékőrzés és -átadás : nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok : jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére /2012Könyv
65.
 --- A kultúra turizmusa : a turizmus kultúrája /2012Könyv
66.
 --- Gegenwartsaspekte der Zwei- und Mehrsprachigkeit /2012Könyv
67.
 --- Emlékkönyv, 1984-2009 /2010Könyv
68.
 --- Acta Szekszardiensium : Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata /2011Könyv
69.
 --- Szociális munka a fenntartható fejlődésért /2011Könyv
70.
 --- A rehabilitáció komplex szemlélete /2011Könyv
71.
 --- Terepgyakorlati vademecum /2009Könyv
72.
 --- A turizmus ünnepe elektronikus dok. : nemzetközi konferencia : ... Szekszárd ..., 2011. november 22-23. /2011Elektronikus dokumentum
73.
 --- Tanulás és fejlesztés az óvodában : szöveggyűjtemény /1991Könyv
74.
 --- Akadálymentes akadálypályák : avagy Közlekedj és éld mindennapjaidat ügyesen fogyatékosként Szekszárdon! /2012Könyv
75.
 --- Nevelés és kutatás : tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez = Erziehung und Forschung : Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung /2011Könyv
76.
 --- Acta Szekszardiensium : Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata /2015Könyv
77.
 --- Költők és koruk : Babits Mihály és József Attila /2009Könyv
78.
 --- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei XI-XII. kötet /2010Könyv
79.
 --- A modern múlt [elektronikus vizuális dok.] : étkezésünk fenntarthatóságáért /2010Elektronikus dokumentum
80.
 --- Jubileumi évkönyv, 25 : német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Szekszárdon, 1985-2010 = Jahrbuch, 25 : Nationalitätenkindergarterinnenausbildung in Seksard, 1985-2010 /2010Könyv
81.
 --- A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve, 1959-2009 /2009Könyv
82.
 --- A költőszerep lehetőségei Közép-Európában : tanulmányok Illyés Gyuláról /1997Könyv
83.
 --- Tanulás és fejlesztés : Tanulmányok és szövegek gyűjteménye /1994.Könyv
84.
 --- Módszertani kisszótár német nemzetiségi óvodapedagógusok számára = Metodisches Kleinwörterbuch für Nationalitätenkindergärtnerinnen /2007Könyv
85.
 --- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos és Művészeti Közleményei VIII. /2007Könyv
86.
 --- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei X. "Reprezentatív 30" : válogatás a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar oktatóinak tudományos publikációiból /2007Könyv
87.
 --- Jubileumi évkönyv, 30 : 1977-2007 /2007Könyv
88.
 --- Hallató : A PTE-IGYFK HÖK unalomellenes lapja2005-Folyóirat
89.
 --- Az atlétika és oktatása : jegyzet tanító szakos főiskolai hallgatók számára /2007Könyv
90.
 --- Sportegészségügyi tanulmányok : A PAB Sportbiológiai Munkabizottságának tudományos ülésén elhangzott előadások : (Szekszárd, 1991. október 17.) /1991Könyv
91.
 --- Az iskolai testnevelés és egészségvédelem a kisgyermekkortól a fiatal felnőttkorig : szekszárdi testnevelési és egészségvédelmi konferencia (Szekszárd, 1994, szeptember 16.) előadásai /1994Könyv
92.
 --- Gyermekek különböző és hasonló kultúrákban /2015Könyv
93.
 --- Óvodások és kisiskolások szomatikus nevelése : a Szekszárdi Regionális Testnevelési Konferencia : Szekszárd, 1993. február 10. /1993Könyv
94.
 --- Magyar neveléstörténeti szöveggyűjtemény : 1867-1985 /1994Könyv
95.
 --- A "pétervári Oroszország" története : Válogatott szövegek az újkori orosz történelem tanulmányozásához : Jegyzet /1997Könyv
96.
 --- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei VI. kötet /2003Könyv
97.
 --- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei VII. kötet /2004Könyv
98.
 --- Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei I. kötet /1995Könyv
99.
 --- Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos közleményei II. kötet /1997Könyv
100.
 --- A MANYE XI. (pécsi) és XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból /2003Könyv
1 2